Mina audiogram på båda öron (före CI)

Det har blivit några audiogram sedan 2009. Jag har samlat dem i egengjorda audiogram för att lättare åskådliggöra hur min hörsel successivt ändrats genom åren. Utöver det har jag lagt in vart gränserna går för normal, mild, måttlig (moderate), svår (severe) och grav (profound) hörselnedsättning och även lagt in (vad jag hittade på google så ta det verkligen med en nypa salt) de områden där man bör överväga eller starkt överväga att utreda patienten för CI. Som ni ser har jag en ganska progressiv hörselnedsättning. I skrivandets stund tror jag att hörseln är sämre än vid det senaste audiogram som jag gjorde i mars 2018. Jag märker hur hörseln successivt dalar och sakta men säkert även ”äter sig” in mot min bashörsel.

audiogram